2 % z Vašich daní

2% z Vašich daní - pomoc nášmu OZ

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Takouto organizáciou je aj Občianske združenie Beniakove Chynorany. OZ Beniakove Chynorany poriada každoročne v našej obci „Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany.“ Priaznivci umeleckého slova do  našej obci prichádzajú z celého Slovenska. Prípravný výbor pre hostí pripravuje vždy kvalitný, zaujímavý a prínosný program. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme osloviť, aby ste podporili našu aktivitu formou poukázania 2 % z Vašich daní.


Ako na to ?

Ak ste zamestnancom:

(ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

1. Po vykonaní ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zo strany Vášho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám Váš zamestnávateľ vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb podľa inštrukcií v Poučení na vyplnenie vyhlásenia, ktoré je pripojené k Vyhláseniu.

4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite alebo doručte  do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.Ak ste SZČO, právnická osoba, alebo ak si vyrovnanie daní robíte sami:

V príslušnom daňovom priznaní vyplňte oddiel „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výške 2 % (3 %) zaplatenej dane“:

IČO: 37 915 436     

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Občianske združenie Beniakove Chynorany      

Sídlo: ul. V. Beniaka 46/229, 956 33 ChynoranyNaše údaje:

IČO:   37 915 436

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Občianske združenie Beniakove Chynorany      

Sídlo: ul. V. Beniaka 46/229, 956 33 Chynorany

Beniakove Chynorany

sfp